Informacje ogólne

Skróty stosowane w lotnictwie bezzałogowym

A:

AFIS (ang. Aerodrome Flight Information Service): Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej

AGL (ang. Above Ground Level): wysokość nad poziomem terenu

AIC (ang. Aeronautical Information Cingular): biuletyn informacji lotniczych

AIP (ang. Aeronautical Information Publication): zbiór informacji lotniczych

AIRAC (ang. Aeronautical Information Regulation And Control): regulacja i kontrola rozpowszechniania informacji lotniczych

AIS (ang. Aeronautical Information Services): służby informacji powietrznej

AMSL (ang. Above Mean Sea Level): wysokość nad średnim poziomem morza

ALRS (ang. ALeRting Service): służba alarmowa

ATC (ang. Air Traffic Control): kontrola ruchu lotniczego

ATS (ang. Air Traffic Services): służby ruchu lotniczego

ATZ (ang. Aerodrome / airfield Traffic Zone): strefa ruchu lotniskowego

AWY (ang. AirWaY): droga lotnicza

Dodaj komentarz