RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

KnowHow

Strefy geograficzne

Przygotowanie do lotu dronem należy rozpocząć od analizy stref geograficznych. W Polsce ten proces jest łatwy dzięki aplikacji DroneRadar lub opracowanej przez PAŻP mapie stref geograficznych dronemap.pansa.pl. Strefy geograficzne to zdefiniowane obszary przestrzeni powietrznej w których obowiązują konkretne zasady wykonywania lotów. Poniżej krótki opis stref geograficznych:

 • DRA-P: strefa zakazana (ang. Prohibited), w której operacje przy użyciu systemów BSP nie mogą być wykonywane.
 • DRA-R: strefa ograniczona (ang. Restricted), w której operacje przy użyciu systemów BSP mogą być wykonywane za zgodą i na warunkach określonych przez PAŻP lub podmiot uprawniony, na wniosek którego strefa ta została wyznaczona. Strefy ograniczone DRA-R mają dodaną dodatkową liter, określającą prawdopodobieństwa otrzymania zgody na lot:
  • DRA-RH (ang. High) – strefa ograniczona dla systemów BSP o wysokim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na lot
  • DRA-RM (ang. Medium) – strefa ograniczona dla systemów BSP o średnim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na lot
  • DRA-RL (ang. Low) – strefa ograniczona dla systemów BSP o niskim prawdopodobieństwie uzyskania zgody na lot
 • DRA-I: strefa informacyjna (ang. Information), zawierającą informacje konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji przy użyciu systemów BSP, w tym ostrzeżenia nawigacyjne.
 • DRA-T: strefa z wymaganiami technicznymi dla systemów BSP (ang. Technical), w której PAŻP określa wymogi techniczne, które musi spełniać system BSP, aby mógł latać w tej strefie.
 • DRA-U: strefa U-Space, w której operacje systemów BSP mogą odbywać się wyłącznie przy wsparciu zweryfikowanych usług zapewnianych w tej strefie i na warunkach określonych przez PAŻP.

W polskiej przestrzeni powietrznej (FIR Warszawa) strefy geograficzne zostały wprowadzone WYTYCZNYMI NR 17/2023 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie PAŻP w sekcji: Strefy geograficzne.

Warto przeczytać

Co to są strefy geograficzne?

Dodaj komentarz