Informacje ogólne

Aparatura zdalnego sterowania RC (FlySky FS-i6S)

Aparatura zdalnego sterowania do symulatora AeroSIM RC

FlySky FS-i6S to 10 kanałowa aparatura zdalnego sterowania, która posiada wszystko co jest potrzebne do rozpoczęcia pracy z symulatorem lotniczym wspomagającym proces szkolenie pilota BSP.

Aparatura FlySky FS-i6S

Najważniejsze cechy nadajnika:

 • nadajnik RC podobny do nadajnik DJI Phantom 3 STD
 • 10 kanałów proporcjonalnych do dowolnego wykorzystania
 • wejście interfejsu symulatora AeroSIM RC (gniazdo miniDIN5)

Zasoby nadajnika:

 • 2 przyciski (np.: RESET symulatora)
 • 4 przełączniki (np.: przełącznik trybu lotu)
 • 2 potencjometry (np.: do sterowania pochyleniem kamery w osi TILT)

Konfiguracja FS-i6S do symulatora AeroSIM RC

Lewy drążek (mode 2):

 • Oś X (CH4): sterowanie obrotem osi YAW (odchylenie BSP)
  • w lewo: obrót w lewo
  • w prawo: obrót w prawo
 • Oś Y (CH3): sterowanie wysokością
  • od siebie: wznoszenie
  • środek: zawis
  • do siebie: opadanie
   Prawy drążek (mode 2):
 • Oś X (CH1): sterowanie obrotem osi ROLL (przechylenie BSP)
  • w lewo: w pozycji neutralnej dron leci w lewo względem operatora
  • w prawo: w pozycji neutralnej dron leci w prawo względem operatora
 • Oś Y (CH2): sterowanie obrotem osi PITCH (pochylenie BSP)
  • od siebie: w pozycji neutralnej dron odlatuje od operatora
  • do siebie: w pozycji neutralnej dron przylatuje do operatora

Przełączniki realizują następujące funkcje:

 • SWC (CH5): Tryb lotu
  • od siebie: GPS
  • w środku: Atti
  • do siebie: Manual

Potencjometry realizują następujące funkcje:

 • Potencjometr VRA (CH6): Sterowanie pochyleniem kamery w osi TILT

Włączenie i wyłączenie aparatury

Aby włączyć aparaturę zdalnego sterowania należy nacisnąć i przytrzymać oba przyciski obok wyświetlacza LCD. Przed włączeniem należy upewnić się, że wszystkie przełączniki są w pozycji do góry.

Aby wyłączyć aparaturę zdalnego sterowania należy nacisnąć i przytrzymać oba przyciski obok wyświetlacza LCD i poczekać na wyłączenie nadajnika.

Dodaj komentarz