Kategoria otwarta, Kategoria szczególna

Egzamin A2 – dopłata

UWAGA!

W ramach egzaminu NSTS można uzyskać kwalifikacje pilota bezzałogowego statku powietrznego dla podkategorii A2 kategorii otwartej. Cena egzaminu NSTS+A2 różni się od ceny samego egzaminu NSTS. Jeśli szkoła w której realizowane było szkolenie NSTS zapłaciła jedynie za egzamin NSTS, uczestnik egzaminu może samodzielnie dopłacić różnicę w cenie.

Dodaj komentarz