RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

KnowHow

Napięcie akumulatora

Akumulator napędowy składa się z szeregowo połączonych ogniw Litowo-Polimerowych. Napięcie [V – Volt] na jego zaciskach (pomiędzy plusem a minusem) maleje wraz z ilością energii pobranej przez drona (napędy i elektronika). Obniżanie napięcia jest zależnością nielinową, na którą wpływa wiele czynników (pobierany prąd, liczba cykli ładowanie – rozładowanie, temperatura zewnętrzna, wiek akumulatora, kondycja ogniw z których się składa, sposób eksploatacji, …).

Głównym czynnikiem który wpływa na napięcie jest wartość pobieranego z tego akumulatora prądu [A – Amper]. A pobór prądu znów zależy od wielu czynników (gęstość powietrza > ciśnienie atmosferyczne, temperatura zewnętrzna > zawirowania powietrza, duża wilgotność i temperatura zewnętrzna w okolicach 0C > możliwość wystąpienia oblodzenia).

Kontrola napięcia akumulatora to podstawowa informacja o energii która w nim pozostała. W celu oszczędzania akumulatorów należy kończyć lot kiedy napięcia na jednym ogniwie spada poniżej 3,60-3,65V.

Każdy rodzaj ogniwa z którego montowane są akumulatory ma inne napięcia charakterystyczne. Dla pojedynczego ogniwa litowo polimerowego (LiPo) są to wartości:

  • 4,2V maksymalne napięcie w procesie ładowania (tryb BALANCE)
  • 3,8V optymalne napięcie przechowywania (tryb STORAGE)
  • 3,7V napięcie robocze (znamionowe) pod obciążeniem
  • 3,0V minimalne napięcie

Wartość maksymalnego napięcia w procesie ładowania dla pakietu:

  • 1S wynosi: 4,20 V
  • 2S wynosi: 8,40 V
  • 3S wynosi: 12,60 V
  • 4S wynosi: 16,80 V
  • 5S wynosi: 21,00 V
  • 6S wynosi: 25,20 V

Przekroczenie napięcia 4,2V w procesie ładowania może spowodować wybuch i samozapłon (ang. overcharging voltage). Dlatego ładowanie akumulatorów należy wykonywać pod nadzorem. Nie można ich zostawiać na noc, ponieważ może się to zakończyć pożarem.

Rozładowanie akumulatora poniżej napięcia 3,0V powoduje spuchnięcie akumulatora, degradację polimeru, zmniejszenie pojemności, uszkodzenie akumulatora. Wykonywania lotów z użyciem spuchniętego akumulatora może spowodować utratę kontroli nad wielowirnikowcem spowodowaną deficytem prądu.

Akumulator uszkodzony (spuchnięty) powinien być oddany do utylizacji, można to zrobić za pośrednictwem Straży Pożarnej. Akumulatorów LiPo nie wolno wyrzucać do ogólnodostępnego kosza na śmieci. Przed użyciem danego akumulatora należy zapoznać się z instrukcją obsługi, a szczególnie z warunkami bezpiecznego użytkowania.


Więcej informacji w tej dziedzinie uzyskasz wybierając:
WEBINARY DRONOWE ™
Zapraszamy!

Dodaj komentarz