Materiały przed egzaminem NSTS

Przed egzaminem w zakresie dowolnego scenariusza NSTS należy koniecznie zapoznać się z materiałami przygotowanymi przez KursNaDrony.pl:

Pozostałe materiały

Wytyczne Prezesa ULC

Strefy geograficzne, Drone Radar, PansaUTM

Źródła informacji o kategorii szczególnej

UWAGA!

Nie są to wszystkie akty prawne obowiązujące pilota BSP. Materiały teoretyczne potrzebne do zaliczenia egzaminu NSTS, są przekazywane przez podmiot szkolący. Umieszczone wyżej linki należy traktować jako materiały powtórzeniowe (przypominające) wiedzę uzyskaną podczas szkolenia teoretycznego.