RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Materiały przed egzaminem NSTS

Materiały KursNaDrony.pl

Przed egzaminem w zakresie dowolnego scenariusza NSTS należy zapoznać się z poniższymi materiałami – część pytań egzaminacyjnych była układana w oparciu o prezentowane niżej zagadnienia:

Aktualne wytyczne Prezesa ULC

Strefy geograficzne, DroneMap, Checkin, PansaUTM

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ustala zasady lotów przy pomocy dronów w polskiej przestrzeni powietrznej. Konieczna jest więc znajomość poniżej wymienionych zagadnień:

Źródła informacji o kategorii szczególnej

UWAGA!

Nie są to wszystkie akty prawne obowiązujące pilota BSP. Materiały teoretyczne potrzebne do zaliczenia egzaminu NSTS, powinny być przekazane przez operatora szkolącego. Umieszczone wyżej linki należy traktować jako materiały powtórzeniowe i przypominające wiedzę uzyskaną podczas szkolenia teoretycznego.