RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

Aktualne przepisy

Art. 212 ustawy prawo lotnicze

Art. 212 ustawy prawo lotnicze – klasyfikacja czynów

Art. 212 ustawy prawo lotnicze, klasyfikuje czyny zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Z punktu widzenie pilota BSP, artykuł ten może być zastosowany m.in. w przypadku:

  • wykonywania lotu dronem niezgodnie z zasadami strefy geograficznej
  • latania dronem w miejscach zakazanych lub ograniczonych wprowadzonych przez służby publiczne
  • nadawania sygnału radiowego bez zezwolenia lub zakłócanie pasmach częstotliwości zarezerwowanego dla lotnictwa

Pilot BSP powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie zasad wykonywania lotów w strefach geograficznych. W strefach wytyczone dla lotnisk komunikacyjnych (CTR), wojskowych (MCTR) lub aeroklubowych (ATZ), startują i lądują załogowe statki powietrzne. W niektórych miejscach tych stref konieczne jest uzyskanie zezwolenie na lot dronem. Lot bez niego może skończyć się sprawą w sądzie lub w najłagodniejszym przypadku – odebraniem lub zawieszeniem kwalifikacji pilota BSP.

Art. 212 ustawy prawo lotnicze w pełnym brzmieniu:

1. Kto:

1) wykonując lot przy użyciu statku powietrznego: (dopisek autora: również bezzałogowego)
a) narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa,
b) przekracza granicę państwową bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem warunków zezwolenia,
c) narusza, wydane na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy, zakazy lub ograniczenia lotów w polskiej przestrzeni powietrznej wprowadzone ze względu na konieczność wojskową lub bezpieczeństwo publiczne,
d) wbrew art. 122 ustawy nie stosuje się do poleceń organów państwa, w którym lot się odbywa, a także poleceń otrzymanych od jego państwowego statku powietrznego, nakazujących lądowanie na wskazanym lotnisku lub inne postępowanie załogi,
2) wbrew art. 116 ust. 1 wnosi lub używa na pokładzie statku powietrznego broni palnej, broni gazowej lub materiałów wybuchowych,
3) wbrew art. 125 ust. 1 ustawy używa obowiązujących w ruchu lotniczym znaków i sygnałów do celów niezwiązanych z tym ruchem albo w sposób mogący wprowadzić w błąd organy służby ruchu lotniczego lub załogi statków powietrznych,
4) wbrew art. 125 ust. 2 używa nadawczych urządzeń radiowych działających w pasmach częstotliwości wyznaczonych na podstawie przepisów art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne dla łączności lotniczej oraz radiolokacji i radionawigacji lotniczej,
5) uszkadza lub czyni niezdolnym do użycia lotnisko albo znajdujące się na lotnisku lub poza nim urządzenia służące dla potrzeb ruchu lotniczego,
6) używając jakiegokolwiek urządzenia, substancji lub broni, niszczy lub poważnie uszkadza znajdujące się na lotnisku i niewykonujące operacji lotniczych statki powietrzne albo powoduje przerwę w działalności tego lotniska, zagrażając bezpieczeństwu tego lotniska

– podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku, dopuszcza do popełnienia czynów określonych w ust. 1.

3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

To nie wszystko!

Kolejnym artykułem określającym odpowiedzialność karną jest art. 211 ustawy prawo lotnicze. Więcej o nim na stronie: Art. 211.

Warto wiedzieć,

że loty dronem nie są anonimowe. Specjalizowane skanery służą go „podglądania” parametrów lotu, które mogą być dowodem w postępowaniu wyjaśniającym lub sprawie sądowej. Więcej na ten temat na stronie: Czy można namierzyć Twojego drona?

Dodaj komentarz