RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Inne

Instrukcja wysłania wniosku 2EU/LBSP

Dla wniosku 2EU/LBSP

Treść pisma:

proszę o przedłużenie terminu poświadczenia na podstawie załączonego wniosku 2EU/LBSP. Dziękuję.


Pozdrawiam
Imię i nazwisko

Inne, KnowHow

Kalibracja drążków

Konsola sterująca ma dwa drążki sterujące, które po puszczeniu zajmują pozycję środkową (zwaną neutrum). Drążki są mechanicznie połączone z potencjometrami, które z czasem zmieniają swoją rezystancję w pozycji środkowej. Dlatego jeśli jest to potrzebne należy wykonać kalibrację drążków sterujących oraz innych elementów zawierających potencjometry, np.: kółka do zmiany kąta kamery na gimbalu. W nim też jest potencjometr.

Procedura kalibracji drążków jest opisany w instrukcji obsługi konkretnego modelu BSP. Ponieważ w trakcie kalibracji porusza się drążkami w każdą stronę, BSP musi być wyłączony! Po aktywacji procedury każdy z drążków musi osiągnąć w obu osiach pozycje skraje oraz neutrum.

Symptomami które mogą świadczyć o konieczności wykonania kalibracji mogą być następujące zachowania BSP:

 • samoczynny wolny obrót w lewo lub w prawo przy drążku RUDEER (oś YAW) w pozycji neutrum
 • samoczynny wolny lot do przodu lub do tyłu przy drążku ELEVATOR (oś PITCH) w pozycji neutrum
 • samoczynny wolny lot w lewo lub w prawo przy drążku AILERON (oś ROLL) w pozycji neutrum
 • samoczynne wolne opadania lub podnoszenie kamery przy neutralnej pozycji kółka

Inne, KnowHow

Obowiązek udzielenia pierwszej pomocy

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia osoby która została poszkodowana w wypadku, ważna jest każda chwila. Im szybciej osoba poszkodowana trafi na szpitalny oddział ratunkowy (SOR), tym większe są szanse jej uratowania. Dlatego konieczne jest jak najszybsze udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej, przed pojawieniem się ratownika lub lekarza.

Obowiązek udzielenie pierwszej pomocy ciąży na osobie będącej świadkiem wypadku. Za nieudzielenie pomocy, zgodnie z art. 162 Kodeksu Karnego grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Podstawowe zasady udzielenia pierwszej pomocy

Jeśli jesteś świadkiem lub uczestnikiem niebezpiecznego wypadku lub zdarzenia:

 • Postaraj się zachować spokój.
 • Zadbaj o siebie, zanim rozpoczniesz udzielanie pomocy. Załóż rękawiczki jednorazowe i maseczkę, aby nie narażać się na zakażenie.
 • Oceń bezpieczeństwo swoje i osoby poszkodowanej. Jeśli miejsce jest niebezpieczne, ewakuuj osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce.
 • Oceń stan osoby poszkodowanej. Jeśli osoba poszkodowana Cię słyszy i reaguje – jest przytomna. Jeśli nie ma z nią kontaktu – jest nieprzytomna.
 • Ułóż osobę poszkodowaną w pozycji bezpiecznej. i udrożnij jej drogi oddechowe. Połóż jedną rękę na czole, a drugą na brodzie osoby poszkodowanej i odegnij jej głowę do tyłu. Usuń widoczne ciała obce z jamy ustnej.
 • Oceń oddech osoby poszkodowanej. Przystaw swój policzek do jej twarzy. Jeśli czujesz wydychane powietrze na policzku i widzisz ruchy klatki piersiowej – osoba poszkodowana oddycha. Jeśli nie, ułóż ją w pozycji bezpiecznej.
 • Wezwij pomoc pod numerem alarmowym 112 lub 999.
 • Wykonaj resuscytację lub zastosuj defibrylator.

Inne

Strefy NoFlyZone

Strefy NoFlyZone (w skrócie NFZ) to strefy związane z systemem geofencingu, które są tworzone przez producentów systemów BSP. Wprowadzenie tych stref ma na celu uniemożliwienie startu lub wlotu drona w określone obszary. Obszary te mogą być związane z lotnictwem załogowym (np. blokada NFZ w strefach lotniczych CTR), z obiektami naziemnymi (np. areszty) lub innymi obszarami lub obiektami nad którymi lot z jakiś powodów jest niedozwolony. Blokady te można deaktywować i jest to realizowane na wniosek pilota BSP.

Podczas przygotowania do lotu (które powinno być wykonane na kilka dni przed planowaną datą operacji) warto sprawdzić czy w miejscu planowanego lotu nie występuje strefa NFZ, po to, żeby wcześniej wysłać zgłoszenie do producenta z prośbą o zdjęcie ograniczenia wynikającego z tej strefy. Inaczej może się okazać, że start w planowanym miejscu jest niemożliwy.

Firma DJI ma dedykowaną sekcję w swoim serwisie internetowym, poświęconą tej tematyce. Znajduje się tam mapa z oznaczonymi strefami NFZ firmy DJI oraz opis systemu geofencingu Fly Safe.