Jak przedłużyć uprawnienia bezzałogowe UAVO

Uprawnienia w świadectwie kwalifikacji mają termin ważności. W polskim prawie zdefiniowane zostały dwa rodzaje uprawnień, które mogą być wpisane do świadectwa kwalifikacji UAVO:

  • Podstawowe ważne 5 lat { VLOS, BVLOS }
  • Dodatkowe ważne 3 lata { UAV<5kg, UAV(A)<25kg, UAV(A)<150kg, UAV(H)<25kg, UAV(H)<150kg, UAV(MR)<25kg, UAV(MR)<150kg, UAV(AS)<25kg, UAV(AS)<150kg, INS }

Najpopularniejszymi uprawnieniami UAVO są:

  • VLOS uprawniający do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku
  • UAV<5kg, które uprawnia do wykonywania lotów wszystkimi typami BSP (A, H, MR, AS) do 5kg masy startowej TOM.

Dlaczego należy mieć ważne uprawnienia?

Pilot BSP może latać dronami w ramach posiadanych uprawnień, które są ważne. W przypadku jakiegoś zdarzenia lub wypadku lotniczego z udziałem BSP, świadectwo kwalifikacji to pierwszy element, który podlega kontroli.

Dlatego należy sprawdzać termin ważności i pamiętać o przedłużeniu uprawnień UAVO. W tym celu należy zgłosić się na egzamin państwowy. Można to zrobić już na 12 miesięcy przez upływem terminu a najpóźniej w dniu wygaśnięcia uprawnień.

Czy warto przedłużać uprawnienia przed 31.12.2020?

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą przepisy unijne w zakresie dronów, do których Polska jako kraj członkowski musi się dostosować. ULC będzie musiał obecne uprawnienia UAVO skonwertować do uprawnień, które będę obowiązywać w całej UE. Konwersja będzie realizowana przez wydanie decyzji administracyjnej. Żeby decyzja administracyjna mogła zostać wydana, uprawnienia UAVO na dzień 1.01.2021 będą musiały być ważne. W przeciwnym wypadku uprawnienia zostaną utracone i będzie można je odzyskać tylko i wyłącznie na podstawie nowych przepisów, które wejdą w życie od 1 lipca 2020. Może to oznaczać konieczność odbycia pełnego szkolenia w zakresie VLOS lub BVLOS. Warto więc przedłużyć uprawnienia i nie zwlekać do czerwca, ponieważ przy ograniczonej liczbie egzaminatorów i ponad 14’000 operatorów, może być problem z terminami egzaminów.

Czy należy przedłużać uprawnienia tracące ważność po 1.01.2021?

Nie ponieważ na mocy przepisów zostaną one automatycznie skonwertowane, ale muszę być ważne. To jest jedyny warunek.

Dodaj komentarz