RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

KursNaDrony_4

Nieaktualne informacje

Jak przedłużyć uprawnienia bezzałogowe UAVO

UWAGA!
Poniższy tekst jest nieaktualny. Ma znaczenie historyczne. Świadectwo kwalifikacji UAVO można było przedłużać do 30 grudnia 2020. Od tego dnia zaczęły obowiązywać nowe przepisy, wspólne dla wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej.

Uprawnienia w świadectwie kwalifikacji mają termin ważności. W polskim prawie zdefiniowane zostały dwa rodzaje uprawnień, które mogą być wpisane do świadectwa kwalifikacji UAVO:

  • Podstawowe ważne 5 lat { VLOS, BVLOS }
  • Dodatkowe ważne 3 lata { UAV<5kg, UAV(A)<25kg, UAV(A)<150kg, UAV(H)<25kg, UAV(H)<150kg, UAV(MR)<25kg, UAV(MR)<150kg, UAV(AS)<25kg, UAV(AS)<150kg, INS }

Najpopularniejszymi uprawnieniami UAVO są:

  • VLOS uprawniający do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku
  • UAV<5kg, które uprawnia do wykonywania lotów wszystkimi typami BSP (A, H, MR, AS) do 5kg masy startowej TOM.

Dlaczego należy mieć ważne uprawnienia?

Pilot BSP może latać dronami w ramach posiadanych uprawnień, które są ważne. W przypadku jakiegoś zdarzenia lub wypadku lotniczego z udziałem BSP, świadectwo kwalifikacji to pierwszy element, który podlega kontroli.

Dlatego należy sprawdzać termin ważności i pamiętać o przedłużeniu uprawnień UAVO. W tym celu należy zgłosić się na egzamin państwowy. Można to zrobić już na 12 miesięcy przez upływem terminu a najpóźniej w dniu wygaśnięcia uprawnień.

Czy warto przedłużać uprawnienia przed 31.12.2020?

Od 1 stycznia 2021 roku wchodzą przepisy unijne w zakresie dronów, do których Polska jako kraj członkowski musi się dostosować. ULC będzie musiał obecne uprawnienia UAVO skonwertować do uprawnień, które będę obowiązywać w całej UE. Konwersja będzie realizowana przez wydanie decyzji administracyjnej. Żeby decyzja administracyjna mogła zostać wydana, uprawnienia UAVO na dzień 1.01.2021 będą musiały być ważne. W przeciwnym wypadku uprawnienia zostaną utracone i będzie można je odzyskać tylko i wyłącznie na podstawie nowych przepisów, które wejdą w życie od 1 lipca 2020. Może to oznaczać konieczność odbycia pełnego szkolenia w zakresie VLOS lub BVLOS. Warto więc przedłużyć uprawnienia i nie zwlekać do czerwca, ponieważ przy ograniczonej liczbie egzaminatorów i ponad 14’000 operatorów, może być problem z terminami egzaminów.

Czy należy przedłużać uprawnienia tracące ważność po 1.01.2021?

Nie ponieważ na mocy przepisów zostaną one automatycznie skonwertowane, ale muszę być ważne. To jest jedyny warunek.

Dodaj komentarz