RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

KursNaDrony_3

Nieaktualne informacje

Jak zdobyć świadectwo kwalifikacji UAVO?

UWAGA!
Poniższy tekst jest nieaktualny. Ma znaczenie historyczne. Świadectwo kwalifikacji UAVO można było zdobyć do 30 grudnia 2020. Od tego dnia zaczęły obowiązywać nowe przepisy, wspólne dla wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej.

Jest kilka warunków, które musi spełnić kandydat na operatora, aby mógł przystąpić do egzaminu i uzyskać świadectwo kwalifikacji UAVO. Jest też kilka ścieżek uzyskiwania poszczególnych uprawnień.

VLOS do 5kg

Jeśli chcesz uzyskać uprawnienie do lotów jedynie w zasięgu wzroku operatora VLOS i latać dronami których masa startowa TOM nie przekracza 5kg musisz:

 1. Ukończyć szkolenie lotnicze UAVO VLOS do 5kg z wynikiem pozytywnym
 2. Zaliczyć egzamin wewnętrzny w zakresie teorii i praktyki
 3. Wykonać przelew na konto ULC
 4. Dostarczyć do ULC wniosek 1A/LBSP wraz z potwierdzeniem przelewu (wniosek ten jest częściowo wypełniany przez podmiot szkolący i najczęściej dostarczany do ULC)

BVLOS do 5kg

Jeśli chcesz uzyskać uprawnienie do lotów w zasięgu i poza zasięgiem wzroku operatora BVLOS i latać dronami których masa startowa TOM nie przekracza 5kg musisz:

 1. Zrobić badania i uzyskać orzeczenie lotniczo-lekarskie
 2. Ukończyć szkolenie lotnicze UAVO z wynikiem pozytywnym
 3. Opłacić egzamin państwowy ULC
 4. Wykupić polisę OC
 5. Wykorzystać system TestNaDrony.pl do uzupełnienie i przypomnienia wiedzy
 6. Przystąpić do egzaminu państwowego UAVO i zaliczyć teorię i praktykę pozytywnie
 7. Dostarczyć do ULC wniosek 1B/LBSP wraz z potwierdzeniem przelewu (wniosek ten jest częściowo wypełniany przez podmiot szkolący i najczęściej dostarczany do ULC przez egzaminatora)

Ze względu na dużą popularność dronów, podmioty szkolące wyrastają jak grzyby po deszczu, jednak oferowane szkolenia nie są sobie równe. Dlatego musisz zwrócić uwagę, nie tylko na cenę kursu, ale także na kadrę, która będzie Ci przekazywać wiedzę i umiejętności. Najlepiej wybrać podmiot, w którym znasz INStruktora lub widziałeś go w akcji.

Jeśli zdecydujesz się na ofertę szkoleniową konkretnego podmiotu szkolącego sprawdź czy jest on wpisany do rejestru podmiotów szkolących prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Aktualną listę znajdziesz w pliku PDF na stronie: RPS.

Jeśli chcesz świadomie i dobrze latać dronami – Obierz właściwy kurs: KursNaDrony.pl

Dodaj komentarz