RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

KnowHow

Strefy lotnicze

Przestrzeń powietrzna to zgodnie z definicją obszar powietrzny rozciągający się nad terytorium lądowym i morskim państwa, nad  otwartym morzem lub terytoriami nie podlegającymi żadnemu państwu. Przestrzeń powietrzna jest podzielona w pionie na:

  • przestrzeń niekontrolowaną od GND do umownego poziomu FL095
  • kontrolowaną w pewnych fragmentach od GND do FL95 oraz w całości od FL095 do FL660

W przestrzeni powietrznej znajdują się Rejony Informacji Powietrznej. Zgodnie z definicją Rejon Informacji Powietrznej (FIR – ang. Flight Information Region) jest to przestrzeń powietrzna o określonych wymiarach, w której na mocy umów międzynarodowych zapewniona jest służba informacji powietrznej i służba alarmowa. W Polsce rejon informacji powietrznej nazywa się FIR Warszawa i zarządza nim Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

W przestrzeni powietrznej mogą znajdować się struktury stałe lub elastyczne. Struktury te mogą zajmować zarówno przestrzeń kontrolowaną jak i niekontrolowaną a pojawienie się niektórych struktur elastycznych może powodować zmianę klasy przestrzeni powietrznej z niekontrolowanej (klasy G) na kontrolowaną (klasy C lub D).

Aplikacja DroneRadar która musi być obowiązkowo używana przez Pilotów BSP analizuje przestrzeń powietrzną pod kątem możliwości wykonania lotu. Robi to na podstawie informacji lotniczych z AIP (lotnicza „książka kucharska”), AUP (lotnicze „menu” na dzisiaj) i depesze NOTAM (krótkie informacje lotnicze). Analiza jest realizowana na podstawie aktualnych danych.

Co jednak zrobić, jeśli Pilot BSP ma jutro wykonać zlecenie 200km od miejsca zamieszkania? Przydałoby się, żeby mógł sprawdzić (przygotować się do lotu) jaki będzie stan przestrzeni powietrznej w dniu jutrzejszym!

Nie można tego zrobić bezpośrednio w aplikacji DroneRadar, ponieważ ona wyświetla strefy elastyczne z AUP na dzisiaj (na stronie PAŻP przycisk AUP/UUP BIEŻĄCY).

Ale można sprawdzić „menu” lotnicze na jutro (na stronie PAŻP przycisk: NASTĘPNY AUP). AUP na jutro pojawia się każdego dnia po godzinie 14:00 UTC (po 15:00 czasu lokalnego w zimie lub po 16:00 czasu lokalnego w lecie).

Dla przykładu poniżej prezentowany jest: AUP/UUP BIEŻĄCY na dzień: 7 marzec 2021. W tabeli CHARLIE – LISTA STREF ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMC znajdują się strefy zamówione na ten dzień.

AUP/UUP BIEŻĄCY na dzień: 7 marzec 2021

Strefy zamówionych na 7 marzec 2021 (niedziela) było 80.

7 marca 2021 (niedziela) było 80 zamówionych stref elastycznych

Po przełączeniu na widok ze strefami elastycznymi w AUP mapa FIR Warszawa wyglądała tak:

Mapa pokazująca strefy elastyczne w AUP na dzień 7 marzec 2021

Po przełączeniu na widok ze strefami elastycznymi w UUP mapa FIR Warszawa wyglądała tak:

Mapa pokazująca strefy elastyczne w UUP na dzień 7 marzec 2021

Widać, że kilku stref nie ma, ponieważ nie były potrzebne zarządzającym. Więcej informacji w module M1 WEBINARÓW DRONOWYCH ™. Zapraszamy ;-).

Po zmianie na widok ze strefami dedykowanymi dla BSP mapa FIR Warszawa wyglądała tak:

Mapa pokazująca strefy elastyczne dla BSP na dzień 7 marzec 2021

Poniżej prezentowany jest: NASTĘPNY AUP na dzień: 8 marzec 2021, z którym można się było zapoznać już 7 marca 2021r. W tabeli CHARLIE – LISTA STREF ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMC znajdują się strefy zamówione na 8 marzec.

NASTĘPNY AUP na dzień: 8 marzec 2021

Ponieważ 8 marzec 2021 to był poniedziałek, zamówionych stref jest więcej, dla tego, że przestrzeń powietrzna jest potrzebna lotnictwu państwowemu (np.: korzysta z niej Wojsko Polskie). Widać, że liczba stref z 80 w niedzielę (7 marzec 2021) wzrosła to 229 w poniedziałek (8 marzec 2021).

Na 8 marca 2021 (poniedziałek ) zostało zamówionych 229 stref elastycznych

Oczywiście mapa FIR Warszawa również wygląda inaczej…

Mapa FIR Warszawa jest „gęściej” pokryta, bo zamówionych „na jutro” stref jest więcej

Wszystkie screenshoty zostały pobrane ze strony Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej: https://airspace.pansa.pl/


Więcej informacji w tej dziedzinie uzyskasz wybierając:
WEBINARY DRONOWE ™
Zapraszamy!

Dodaj komentarz