RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

KnowHow

Scenariusze narodowe

W Polsce na dzień 1 styczeń 2023 roku obowiązuje 8 narodowych scenariuszy standardowych. Standardowe scenariusze narodowe to zasady latania dronami w kategorii szczególnej, przygotowane przez nadzór lotniczy danego kraju. Obowiązuję jedynie w okresie przejściowym, który kończy się 1 stycznia 2024 r.

Po okresie przejściowym będę obowiązywać na terenie Unii Europejskiej scenariusze standardowe opracowane przez agencję EASA i załączone do rozporządzenia 2019/947. Na dzień 1 styczeń 2023 są dwa scenariuszy standardowych STS-01 (VLOS) i STS-02 (BVLOS).

Piloci posiadający uprawnienia NSTS zgodnie z zapowiedzią ULC będą mogli zrobić konwersję uprawnień krajowych na uprawnienia europejskie. Sam proces konwersji nie jest jeszcze ustalony. Dlatego warto zrobić uprawnienia do krajowych scenariuszy standardowych już teraz.

Każdy pilot BSP latający w kategorii szczególnej MUSI zapoznać się z treścią scenariusza według którego wykonuje lotu. Są tam zawarte wszystkie informacje, potrzebne to wykonania lotu zgodnego z prawem. Tekst scenariuszy znajdziesz w rozdziale: narodowe scenariusze standardowe NSTS.

Pilot BSP powinien również zapoznać się z treścią dwóch wytycznych Prezesa ULC:

  1. Wytyczne nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych
  2. Wytyczne nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych

Dodaj komentarz