RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

Aktualne przepisy, KnowHow

Odpowiedzialność karna pilota BSP

Odpowiedzialność karna Pilota BSP wynika wprost z Art. 211 i Art. 212 ustawy Prawo Lotnicze. Dlatego trzeba latać świadomie i wiedzieć co wolno a czego nie. Ważne, żeby nie latać w przestrzeni powietrznej w której nie może być drona (np.: bliżej niż 1km od granicy lotniska z aktywną strefą CTR, w strukturach TMA i innych). W tym celu sprawdzenie przestrzeni powietrznej pod kątem stref geograficznych należy korzystać z narzędzia DroneMap udostępnionego przez PAŻP.

Przepisy art. 212

1. Kto:

1) wykonując lot przy użyciu statku powietrznego:

a) narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa,

b) przekracza granicę państwową bez wymaganego zezwolenia lub z naruszeniem warunków zezwolenia,

c) narusza, wydane na podstawie art. 119 zasada równości w dostępie do polskiej przestrzeni powietrznej ust. 2 ustawy, zakazy lub ograniczenia lotów w polskiej przestrzeni powietrznej wprowadzone ze względu na konieczność wojskową lub bezpieczeństwo publiczne,

d) wbrew art. 122 obowiązki użytkownika polskiej przestrzeni powietrznej ustawy nie stosuje się do poleceń organów państwa, w którym lot się odbywa, a także poleceń otrzymanych od jego państwowego statku powietrznego, nakazujących lądowanie na wskazanym lotnisku lub inne postępowanie załogi,

2) wbrew art. 116 zakaz wnoszenia na pokład statku powietrznego broni i materiałów wybuchowych i ich używania ust. 1 wnosi lub używa na pokładzie statku powietrznego broni palnej, broni gazowej lub materiałów wybuchowych,

3) wbrew art. 125 używanie znaków i sygnałów obowiązujących w ruchu lotniczym oraz nadawczych urządzeń radiowych łączności lotniczej ust. 1 ustawy używa obowiązujących w ruchu lotniczym znaków i sygnałów do celów niezwiązanych z tym ruchem albo w sposób mogący wprowadzić w błąd organy służby ruchu lotniczego lub załogi statków powietrznych,

4) wbrew art. 125 używanie znaków i sygnałów obowiązujących w ruchu lotniczym oraz nadawczych urządzeń radiowych łączności lotniczej ust. 2 używa nadawczych urządzeń radiowych działających w pasmach częstotliwości wyznaczonych na podstawie przepisów art. 111 Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne dla łączności lotniczej oraz radiolokacji i radionawigacji lotniczej,

5) uszkadza lub czyni niezdolnym do użycia lotnisko albo znajdujące się na lotnisku lub poza nim urządzenia służące dla potrzeb ruchu lotniczego,

6) używając jakiegokolwiek urządzenia, substancji lub broni, niszczy lub poważnie uszkadza znajdujące się na lotnisku i nie wykonujące operacji lotniczych statki powietrzne albo powoduje przerwę w działalności tego lotniska, zagrażając bezpieczeństwu tego lotniska

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku, dopuszcza do popełnienia czynów określonych w ust. 1.

3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.

Zasady wykonywania lotów dronami

Pilot Bezzałogowego Statku Powietrznego podlega pod zapisy cytowanego wyżej art. 212 Ustawy Prawo Lotnicze. Nie ma znaczenia jaka jest masa startowa drona. To znaczy, że każda osoba która decyduje się na podniesienie nawet zabawkowego drona na łące musi znać zasady lotów dronami i orientować się czy nie narusza przepisów lotniczych dotyczących przestrzeni powietrznej obowiązujących w obszarze, w którym lot się odbywa. Aktualnie obowiązujące przepisy dla lotnictwa bezzałogowego obowiązują od 31 grudnia 2020r.

Loty dronami w czasie pandemii

Od 20 marca 2020r. obowiązuje w Polsce stan pandemii. Przepisy tarczy antykryzysowej 2.0 nałożyły na pilotów BSP dodatkowy obowiązek – obowiązek zgłoszenia każdego lotu przy pomocy BSP, poprzez oznaczenie jego miejsca przy pomocy funkcji Check-in w aplikacji DroneRadar. Nie zgłoszenie lotu jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 a kontrola, która wykażę taką nieprawidłowość może mieć finał w sądzie. Więcej na stronie PAŻP:

https://www.pansa.pl/nowe-wymogi-wykonywania-operacji-z-uzyciem-bsp-w-zwiazku-z-koronawirusem/

Od 31 grudnia 2020r. obowiązek zgłoszenia lotu został przeniesiony do wytycznych nr 25 Prezesa ULC i od tej pory jest związany z wdrożeniem w Polsce przepisów europejskich a nie stanu pandemii. Potem do wytycznych nr 7, które zstąpiły wytyczne nr 25. A obecnie do wytycznych nr 15.

Dodaj komentarz