RSS
Follow by Email
LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram

Informacje zawarte w serwisie KursNaDrony.pl udostępniamy bezpłatnie.
Jeśli poszerzyły one Twoją wiedzę i doceniasz naszą pracę możesz kupić kawę. Dziękujemy!

Aktualne przepisy, Kategoria szczególna, KnowHow

Obowiązki operatora w kategorii szczególnej

W okresie przejściowym kraje członkowskie mogły wdrożyć narodowe scenariusze standardowe. W Polsce Prezes ULC przygotował aż 8 krajowych scenariuszy standardowych NSTS. Z ich treści wynikają pewne obowiązki dla operatora systemu BSP. Warto przypomnieć, że każdy pilot jest operatorem, a więc formalnie musi spełnić te obowiązki. Są one opisane w rozdziale: „UAS.NSTS-0x.070 Obowiązki operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego”, gdzie: x to liczba od 1 do 8 określająca numer scenariusza.

Jednym z obowiązków jest opracowanie instrukcji operacyjnej INOP. Jest to dokument, który opisuje proces wykonywania lotów BSP. Pomagamy w opracowaniu INOP.

Scenariusze dla operacji VLOS

Scenariusze 1-4 mają ten sam zapis opisany w rozdziale: Obowiązki operatora korzystającego z NSTS 1-4.

Scenariusze dla operacji BVLOS

Scenariusze 5-8 mają ten sam zapis opisany w rozdziale: Obowiązki operatora korzystającego z NSTS 5-8.

Sekcja UAS.SPEC.050

Dodatkowo każdy scenariusz wymaga spełnienia obowiązków rozdziału UAS.SPEC.050, opisane w: Obowiązki operatora określone w sekcji UAS.SPEC.050.

UWAGA:

Inne obowiązki ma operator systemu BSP, który wykonuje loty w kategorii otwartej.

Dodaj komentarz